Hydroponics

Hydroponics eller hydroponi på dansk, er en dyrkningsmetode hvor der ikke anvendes jord. I Stedet bruges uorganisk materiale og gødet vand.

Metoden har mange fordele og kan give op mod 30% hurtigere vækst fordi planten ikke skal bruge mindre ressourcer på at opbygge rodnet. Hydroponi er egnet til de fleste planter med traditionel rodnet og særdeles egnet til salater og krydderurter.

Succes kræver at vandet tilsættes næringsstoffer. Du kan bruge enhver flydende gødning og skifter du vandet jævnligt er det nemt at få flotte resultater.

Grundviden om næringsstoffer:
Planter har brug for 16 forskellige plantenæringsstoffer. 3 af disse er tilgængelige i vand og luften: Kulstof, brint og ilt. Her skal der kun tænkes på iltning af vandet via cirkulation og det klarer pumpen i systemet fra gardensupply.
De resterende 13 næringsstoffer er de mineralske næringsstoffer, der skal tilføres manuelt. Vi kan opdele dem i 3 grupper:
1. Primære makronæringsstoffer, de mest rigelige byggesten i plantevækst og reproduktion.
2. Sekundære makronæringsstoffer, som også er nødvendige, men i mindre mængder.
3. Mikronæringsstoffer, som kræves i meget små mængder til vækst og reproduktion.

Primære makronæringsstoffer: N, P, K
De primære makronæringsstoffer er nitrogen, fosfor og kalium eller NPK.
Kvælstof er vigtigt for fotosyntesen og protein skabelse.
Fosfor er især vigtigt for cellemembraner.
Kalium er nøglen til plantevækst og udvikling i alle plantens faser.

Sekundære plantenæringsstoffer: Ca, Mg, S
De sekundære plantenæringsstoffer er calcium, magnesium og svovl.
Calcium er vigtigt til cellevægge og interagerer unikt med andre næringsstoffer.
Magnesium er også vigtigt for fotosyntesen og kendes som magnesiumsulfat og Epsom salt.
Svovl er vigtigt i peptidbindinger, som er til stede i alle slags biologiske molekyler.

Mikronæringsstoffer
Mikronæringsstofferne er:
• Bor (B)
• Klor (CI)
• Kobber (Cu)
• Jern (Fe)
• Mangan (Mn)
• Molybdæn (Mo)
• Zink (Zn)

Når planter producerer frø, er der nok af nogle mikronæringsstoffer i frøet til at levere den plante, der vokser fra frøet for hele sit liv.

For at sikre der er tilstrækkeligt med næringsstoffer, kan du enten skifte vandet eller tilsætte ny næring nogle gange i vækstperioden.

Ved stor vandbeholder kan vandet kontrolleres ved at måle PH og ledningsevne.

Måling af næringsstoffer og vandets PH værdi:

EC:
Det samlede næringsstofniveau i en opløsning kontrolleres ved at måle vandets elektrisk ledningsevne.

PH:
Med PH strips eller elektronisk PH måler skal du kontroller at PH værdien er let sur ideelt i mellem 5,5 og 6,5 for de fleste populær planter som dyrkes hydroponisk.
Hvis du bruger regnvand vil vandet oftest være passende og du behøves således ikke kontrollere eller ændre surhedsgraden.

Næringsstofforhold og formler
Alle gødninger er formuleret i visse forhold. Forskellige afgrøder og afgrødetyper kræver næringsstoffer i bestemte forhold.

Næringsstoftilgængelighed påvirkes af vandets pH.
At kende dit vands pH værdien kan være en fordel for at vurdere om den skal reguleres.
Det kan gøres med pH Down eller pH Up, som er syrer eller baser (henholdsvis).
1) Brug ikke både en syre og en base på én gang, vent mindst 5 minutter imellem målinger.
2) Brug ikke citronsaft eller eddike som blandt andet har sukkerstoffer.

has been added to your cart.
Checkout
X